Projekt 11846 Avslutat Mjuk asfaltbetong - Tillverkningstemperaturens inverkan på kvaliteten

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet var att studera tillverkningstemperaturens inverkan på kvaliteten utryckt i funktionella egenskaper vid tillverkning av mjuk asfaltbetong både i ångturboverk och i traditionella asfaltverk samt att utvärdera funktionella parametrar inklusive bedömning av lämpliga kravnivåer. I undersökningen ingick massor tillverkade vid olika typer av verk under varierande förhållanden. Samfinansierades med Vägverket.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Mjuk Asfalt. Tillverkningstemperaturens inverkan på kvaliteten", Jonas Ekblad, Robert Lundström, Bo Ericson och Nils Ulmgren.

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare