Projekt 11287 Avslutat Handbok om avfallshantering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram ett praktiskt användbart avfallskompendium riktat till företag inom installationsbranschen.

Rapporten Avfallshantering i installationsföretag (12 sid) kan användas i utbildnings- och informationssammanhang men kan även fungera som en handbok i den dagliga verksamheten

Projektansvarig
  • VVS-Installatörerna
Projektledare