Projekt 12264 Avslutat Anpassning av Pålkommissionens rapporter för dimensionering av pålar till Eurocode

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Pålar dimensioneras i dag i mycket stor utsträckning efter beräkningsmetoder som är presenterade i en rad rapporter från Pålkommissionen. Beräkningsmodellen för beräkning av pålelementens strukturella bärförmåga (lastkapacitet) för de flesta av på marknaden förekommande påltyper finns beskrivna i Pålkommissionens rapporter.

Projektet syftade till att anpassa rapporterna i enlighet med Eurocode för att förse branschen med de verktyg som erfordras för att ge entreprenörerna möjlighet att konkurrera med utländska entreprenörer både i Sverige och utomlands.

Slutredovisningen utgörs av tre supplement till Pålkommissionens rapporter: 1. Supplement 1 till Rapport 81 "Systempålar" (fem sidor) 2. Supplement 1 till Rapport 84a "beräkning av dimensionerande lastkapacitet för slagna pålar med hänsyn till pålmaterial och omgivande jord (10 sidor) 3. Supplement 2 till Rapport 96:1 "Dimensioneringsprinciper för pålar" (21 sidor och två bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare