Projekt 12069 Avslutat Korrosion i jord på stålpålar och andra bärande stålkonstruktioner - Långtidsprojekt i fält

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet handlade om att ta in och utvärdera korrosionen på stålpålar och stålstänger, som varit exponerade mer än 25 år i jord på fem till sju provningsplatser runt om i Sverige med olika naturliga jordlagerföljder. Därutöver avses att för samma ändamål ta in vertikala stålstänger som stått lång tid i icke naturlig jord, såsom utfylld jord bemängd med koksrester.

Syftet med undersökningen var att kunna ge konsultföretag och andra organisationer inom bygg- och anläggningssektorn ett säkrare underlag än det som finns i dag för dimensionering av stålpålar och andra bärande stålkonstruktioner i jord och vatten med hänsyn till korrosion.

Slutredovisningen utgörs av tre rapporter: (1) "Korrosion på vertikala stålstänger i jord med olika vattenhalt", Tor-Gunnar Vinka, Göran Camitz och Henrik Linder (86 sidor och bilagor), (2) "Korrosion på neddrivna stålpålar exponerade i naturliga svenska icke omgrävda jordar", Tor-Gunnar Vinka, Ulf Bergdahl, Göran Camitz och David Bendz (86 sidor och bilagor) och (3) "Korrosion på långtidsexponerade vertikala stålrör i jord", Tor-Gunnar Vinka & Ulf Bergdahl (89 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare