Projekt 11915 Avslutat Konkret Vision - Enkelt och flexibelt boende anpassat efter nya behov

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Idén med huset "Konkret Vision" var att skapa ett projekt där kvinnor inom byggsektorn kan inspirera varandra och utbyta erfarenheter och idéer som utvecklar och förbättrar branschens konkurrenskraft. Målet med projektet var att utveckla ett boende där smarta lösningar, funktion och kvalitet i boendet prioriteras.

I delprojekt 1 som redan har genomförts har fyra prioriterade områden kommit fram: ett enklare liv; boende med välbefinnande; ett tryggt boende samt ett boende som värnar om miljön.

I delprojekt 2 (föreliggande projekt) var målsättningen att utveckla de installationer och detaljlösningar som fanns på idé- och skiss-stadium till färdiga systemhandlingar.

Projektet har initierats av Bettan, ett kvinnligt nätverk inom Svenska Betongföreningen.

Slutredovsingen utgörs av rapporten "Konkret Vision - den generella Kärnan och villan i betong", Nätverket Bettan inom Svenska betongsföreningen (44 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare