Projekt 12065 Avslutat Revidering av vibrationsstandarden SS4604866

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Efter snart 20 års erfarenhet av att använda den "Svenska Standarden" har SVIB, Skandinaviska Vibrationsföreningens utskott AU3, reviderat denna standard.

Syftet med projektet var att medverka till att standarden inte blir för kostnadsdrivande samt att den inte försvårar sprängningsarbeten i till exempel infrastrukturprojekt som Citybanan.
Det finns även risk att allt för låga vibrationsvärden påverkar möjligheterna att bedriva täktverksamhet till rimliga kostnader.

Slutredovisningen utgörs av Svensk Standard SS 4604866 "Vibrationer och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader och anläggningar, utgåva 3" (försäljs genom SIS).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare