Projekt 11181 Avslutat Hinder och möjligheter i innovationsprocessen

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Syftade till att förklara varför goda resultat från vissa utvecklingsprojekt inom byggbranschen inte fått allmän spridning och att klargöra förekommande hinder för en generell implementering av resultat från utvecklingsprojekt.

Projektet redovisas i rapporten "Byggandets innovationsprocess - Hinder och möjligheter i svenska utvecklingsprojekt", Bengt Hanson, Kristian Widén, Anna Seeger-Meriaux, avdelningen för Byggnadsekonomi, LTH.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare