Projekt 11394 Avslutat Tätskikt i våtrum. Finns det risk för fuktskador?

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Förstudie som syftat till att kartlägga den tillgängliga kunskapen om traditionell och alternativ teknik för att bygga våtrumsväggar samt att skapa underlag för beslut om det är meningsfullt att gå vidare med en större laboratorieundersökning och närmare studera ett antal våtrumsväggar ur fukt- och mögelsynpunkt.

Förstudien som avser Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA och Canada, redovisas i rapporten Tätskikt i våtrum, Jesper Arfvidsson, Hans Bagge, Stephen Burke, Lars-Erik Harderup och Lotti Lindstrii, LTH (91 sid) samt en sammanfattande beskrivning.

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare