Projekt 12100 Avslutat Utveckling av ny gångbaneläggare

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Branschen saknar en effektiv och miljögodkänd asfaltläggare särskilt anpassad för gångbanor och motlut.
Projektet syftade till att på en miljögodkänd standard asfaltläggare, som projektet hade tillgång till, bygga en matnings- och utläggningsdel som lämpar sig för gångbanor.

Slutredovisningen utgörs av presentationen "Utveckling av ny gångbaneläggare" (53 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB /Lars Bertil Olsson
Projektledare