Projekt 13694 Avslutat Utveckling av tätningskomponent/teknik för korrosionsskydd av bergbultar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Detta utvecklingsprojekt resulterar i en ny metod för tätning av ingjutna bergbultar, samt
korrosionsskydd för de yttre delarna av bergförankringar, som används frekvent vid byggande av tunnlar i hårt berg. Den nya lösningen uppfyller projektets mål som avsedd beständighet, förbättrad arbetsmiljö, ökad produktivitet med signifikant reducerad miljöpåverkan jämfört med den traditionella metoden.

Projektansvarig
  • BESAB AB
Projektledare