Projekt 11628 Avslutat Utveckling av fjärrvärmebyggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka om man kan effektivisera utbyggnaden av fjärrvärme med hjälp av befintliga material men med ny teknik eller med nya material som tidigare inte kombinerats eller använts i fjärrvärmesammanhang. Har omfattat insamling av information och idéer, utvärdering av idéer var för sig och tillsammans samt praktiska prov av olika kombinationer. Har utförts i samarbete med fyra energibolag och FoU-Väst. Samfinansiering med Göteborg Energi.

Redovisas i FoU-Väst-rapport 0602 Utveckling av fjärrvärmebyggande, nya förläggnings- och kulvertalternativ, Anna Arvidsson och Per Lyngnholm, SBS Entreprenad (60 sid).

Projektansvarig
  • SBS Entreprenad AB
Projektledare