Projekt 11892 Avslutat Handbok för digitala leveranser i byggande och förvaltning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla en handbok för digitala leveranser, med utnyttjande av befintliga standarder och praxis. Handboken kommer att publiceras inom ramen för serien Bygghandlingar 90, som en ersättare till Del 8 "Redovisning med CAD".

Handboken ska utgöra fastighets- och byggsektorns gemensamma metodhandbok, för att organisera och hantera information om byggnader och anläggningar så att den kan ingå i ett obrutet informationsflöde under hela deras livslängd. Handboken ska tillfredsställa behoven för såväl förvaltare som projektörer och entreprenörer.

Samfinansierades med medverkande företag samt ICT 2008.

Projektansvarig
  • Skanska Sveriga AB / Henrik Samrell
Projektledare