Projekt 13137 Avslutat Utvärdering av maskin för automatisk plattsättning, steg 1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Fälttester på tre olika byggarbetsplatser har genomförts under projektet. Där alla arbetsmoment som ingår i plattläggning med maskinen har testats under realistiska förutsättningar. Utvärderingen visar på att den teknologi som maskinen är baserad på har goda möjligheter att vara tillräckligt robust och noggrann för att fungera på byggarbetsplatser och leverera ett golv med hög kvalité. Testerna visar även tydligt att ergonomin för plattläggarna har förbättrats markant till den grad att detta arbetsmoment kan anses vara fullt ergonomisk hållbar. En del förbättringar på maskinen behöver göras för att nå den slutgiltiga precisionen i läggning och för att få upp hastigheten i läggning till en lönsam nivå. Vi ser positivt på den fortsatta utvecklingen och det är mycket troligt att alla större golv inomhus kommer att läggas helt automatiskt i en nära framtid.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Maskin för automatisk plattsättning", Robert Söderberg, CBot AB (16 sidor).

Projektansvarig
  • Golvimporten Entreprenad AB
Projektledare