Projekt 4028 Avslutat CAD-stödd redovisning och projektering för bergbyggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Ringleden runt Stockholm och andra stora projekt med tunnlar har ökat behovet av programvara för att hantera och presentera omfattande datamängder inom det bergtekniska området. Syftet har varit att utveckla ett CAD-stött redovisnings- och projekteringsprogram för bergbyggande, i anslutning till existerande program för geoområdet, AutoGRAF.

Utvecklingen har genomförts med bidrag från SBUF på initiativ av ADG Grundteknik och Skanska Teknik. Övriga deltagare i projektgruppen har varit Banverket, BBK, Hydropower, J&W, KM, NCC, Nitroconsult, Petro Bloc, Scandiaconsult, Tyréns och VBB VIAK. Programutvecklingen har gjorts av Programbyggarna.

Det utvecklade programmet, StenoGRAF, samlar in och lagrar fem typer av data:
- tunneldata (geologi, berg och förstärkningsinsatser)
- hällar (geologi, bergarter)
- borrhål (bergsonderingar, bland annat flerkanals och kärnborrhål)
- punkter (nivåer, tolkningar m m)
- linjer (jordartsgränser, strukturer, väglinjer m m)

Databasen medger snabbsökning, uppdatering och detaljurval för olika typer av redovisning - planer, sektioner, specialritningar - via AutoCAD eller Microstation. StenoGRAF används bland annat för Hallandsåsprojektets tunnlar. Redovisningen uppfyller även kraven för Ringleden runt Stockholm (RYT) samt den standard som utarbetas av SGF/BGS.