Projekt 12303 Avslutat Framtagning av riktlinjer för leverans av BIM-databaser för bygg- och fastighetssektorn med avseende på ansvar, upphovsrätt, äganderätt och nyttjanderätt.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

Detta projekt syftade till att utforma sektorsövergripande riktlinjer för hantering av de legala aspekterna avseende ansvar, äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt för de BIM-databaser som upprättats av en part för nyttjande av en annan och som innehåller information om såväl produktion som förvaltning av byggnadsverk.

Samfinansiering med Svensk Teknik och Design STD, Byggherrarna med flera.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Riktlinjer för leverans av BIM-databaser för bygg- och fastighetssektorn med avseende på ansvar, upphovsrätt, äganderätt och nyttjanderätt", Håkan Blom (elva sidor och två bilagor).

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare