Projekt 12925 Avslutat Utbildningsmaterial Sprinkler till gymnasieskola och YH-utbildning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att producera och tillgängliggöra utbildningsmaterial såsom lärarhandledning, informationsmaterial, instuderingsfrågor etcetera inom området sprinkler för gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram och YH-utbildningar inom installationsteknik.

Slutredovisningen utgörs av undervisningsmaterialet "Automatiskt vattensprinklersystem - Ett kompendium för gymnasieelever", Lena Dansarie, VVS Företagen (37 sidor).

Projektansvarig
  • Maxcon AB
Projektledare