Projekt 12921 Avslutat Vidaretest av metod inför ett integrerat fullskaleprojekt med kombinerad maskinell vägmarkering av tvärgående samt längsgående vägmarkering.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet syftade till att anpassa och integrera befintlig teknik för att vidareutveckla segmentet vägmarkering. Målet var att effektivisera drift- och anläggningsverksamheten genom att kunna erbjuda en komplett installation för symbol och linjeläggning på vägmarkeringsfordon.

Projektets slutsatser är att betydande besparingar kan göras för totalkostnaden, och med positiva effekter för miljö, framkomlighet,
kvalitet, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Användning av den nya tekniken rekommenderas och kommer att bidra till ökad effektivitet och produktivitet inom anläggnings- samt drift och underhållsverksamheten.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Vidaretest av metod inför ett integrerat fullskaleprojekt med kombinerad maskinell vägmarkering av tvärgående samt längsgående vägmarkering", Andreas Bäckström, Svevia (13 sidor och två bilagor).

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare