Projekt 10106 Avslutat Självkompakterande betong för rationell husbyggnad ? gjutbarhet, uttorkning och formrivning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Studier av platsgjutna stommar för bostäder och kommersiella lokaler i syfte att ge bättre kunskaper om hur olika sammansättningar av självkompakterande betong påverkar egenskaper som tillstyvnadstid, risk för plastiska krympsprickor, glättningstidpunkt och formrivningstid. Omfattar fältförsök och studier i laboratorium. Samarbete med Cementa AB.

Projektet presenteras i rapporten "Självkompakterande betong för rationell husbyggnad", Markus Peterson, Skanska Asfalt och Betong (60 sid).

Enligt rapporten finns det en tydlig potential för ökad användning av självkompakterande betong, men materialet kräver större noggrannhet såväl på betongstationen som på bygget.

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare
  • Ulf Jönsson