Projekt 2068 Avslutat Kabelvarnare för grävmaskiner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Avgrävda kablar kostar tiotals miljoner kronor per år i Sverige. Kostnaden per skada har ökat med användningen av optiska fiberkablar. Det har länge funnits kabelsökare, men inte så att de har kunnat användas under svåra förhållanden, t.ex. på en grävlastare i linjearbete. Syftet har varit att utveckla en kabelvarnare som är fast monterad på grävmaskiner eller grävlastare.

Med bidrag från SBUF, nuvarande Telia, Folksam och Trygg-Hansa började Värmlands Byggmaskiner Service AB 1990 med att anlita Wilgot Åhs Innovation i Koppom. En första prototyp - Pekaren - kom fram 1992 och en andra med mer elektronik 1994. Projektet togs sedan över av Servoindication Scandinavia AB i Arboga. Till finansieringen av den projektfasen har bl.a. SBUF, Elforsk och Industrifonden bidragit. Servoindication har använt flera underleverantörer för att fram Servoindicatorn men samarbetar nu enbart med Bofors i Karlskoga. Körtester har genomförts hos Volvo Excavators AB i Eslöv, och mätdata från dessa har bearbetats hos Packforsk.

Kabelvarnaren Servoindicator består av
- sond monterad på maskinen (runtomsvängande grävare, grävlastare eller kedjegrävare)
- dator som sammanställer mätdata från sond och maskin
- bildskärm i hytten, visar föraren hur skopan förhåller sig till kabeln under arbetets gång.

Arbetseffektiviteten höjs och det blir färre stillestånd på grund av avgrävda kablar. Man kan arbeta med större säkerhet och under mindre stress. Besparingarna bedöms vara högre än 100.000 kronor per inhyrd maskin och år.

Under det första tillverkningsåret beräknas cirka 900 enheter kunna säljas för att användas på nya eller befintliga maskiner. En förutsättning för att nå denna volym är att man hinner penetrera de utländska marknader som planerats. Tanken är att vidareutveckla Servoindicatorn så att man skall kunna hitta alla slags främmande föremål i marken och effektivisera grävningen ytterligare.