Projekt 13919 Avslutat Scaffcalc och Scaffinspect - säkrar byggställningsbranschen mot ras

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I Sverige uppförs tusentals byggställningar varje år, men de flesta saknar dimensioneringshandlingar. Enligt en undersökning vi skickade ut i slutet av december, 2019, visade det sig att majoriteten av byggställningsentreprenörerna i Sverige bygger ställningar baserat erfarenhet och känsla istället för de dimensioneringskrav som beskrivs i bland annat AFS 2013:4.

I en studie utförd av Arbetsmiljöverket och Byggnads under Arbetsmiljöveckan 2019 uppkom antalet saknade dimensioneringshandlingar till över 50 %, varav resterande handlingar inte nödvändigtvis var korrekt utförda (uppgifter från Ulf Kvarnström, Byggnads). Det innebär att majoriteten saknar information om hur ställningen ska uppföras. Enligt arbetsskadestatistik från Arbetsmiljöverket har 193 ras/fall/bristningar inträffat under perioden 2012-2016 (Arbetsmiljöverket, 2016).

Scaffcalcs uppdrag är att säkra gatorna mot byggställningsras - världen över. Men först vill vi hjälpa byggställningsentreprenörerna i Sverige. Syftet med projektet är att underlätta för byggställningsentreprenörer att ta fram dimensioneringshandlingar för varje projekt, så att varje byggställning upprättas enligt rekommendationer från bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Projektansvarig
  • Sv. Byggnadsarbetareförbundet
Projektledare