Projekt 13868 Pågående Verifiering av RTGC-teorin i en artificiell spricka med justerbara vidder

Projekttid

Sammanfattning

Optimering av inträngning av injekteringsmedel är det största problemet inom bergsinjektering för att tillhandahålla den mest pålitliga och ekonomiska lösningen för tätning av underjordiska anläggningar. Real Time Grouting Control (RTGC) teori är en metod som har utvecklats för att förutsäga spridningen av injekteringsbruk i bergssprickor. Den förutsäger omfattningen av injekteringsspridningen över tid genom användning av injekteringsegenskaperna och det applicerade trycket. Trots omfattande arbete för att verifiera det både i labbet och i fältet, har det ännu inte undersökts tillräckligt under geometriska förhållanden som liknar en verklig spricka i berg (med variabel öppning).
Denna undersökning är därför en ny insats för att undersöka RTGC-teorin med hänsyn till förträngningar. Tanken är att undersöka hur väl resultaten av injekteringsutbredning med RTGC-teorin stämmer överens med de experimentella resultaten och resultaten från numeriska simuleringar erhållna med användning av en konstgjord spricka med justerbara aperturer. De förutsedda resultaten kommer att erhållas genom användning av både den hydrauliska och den medel-fysiska aperturer. Detta är för att veta vilket alternativ är mer realistiska. Det syftar också till att diskutera påverkan av aperturstorlek och aperturfördelning på RTGC-teorins prestanda. Projektet kommer slutligen att ge en god insikt om teorins tillförlitlighet under olika geometriförhållanden för alla intressenter inom injektering i Sverige.

Projektansvarig
  • BESAB AB
Projektledare
Relaterade projekt