Projekt 12459 Avslutat RFID och BIM i byggproduktion

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Detta projekt demonstrerade hur man kan använda RFID (Radio Frekvens IDentifiering - data med projektdata) i en BIM (byggnadsinformationsmodell).

Projektet visade hur man med RFID-teknik i realtid kan följa ett materialflöde, till exempel stål, från leverantör till byggarbetsplats och montering med besiktning samt integrera dessa data i en BIM tillsammans med övrig projektdata. Projektet har speciellt fokuserat på hur man kan planera, säkra och stämma av leveranser - rätt sak, på rätt plats, i rätt tid - samt synkronisera detta med arbetsplatsen som planerar och upprättar APD-plan (arbetsplatsdisposition) med fokus på materialupplag.

Syftet var att visa en praktisk tillämpning hur man kan integrera projektering med materialflöde och därmed skapa bättre förutsättningar för planering, spårbarhet och uppföljning av material och komponenter samt arbetsplatsplanering. Projektet använde sig av ett verkligt projekt för att visa på arbetssätt (praktiska riktlinjer), tekniska förutsättningar och nyttoeffekter.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "RFID och BIM i byggproduktion", Stefan Dehlin, NCC (43 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare