Projekt 10046 Avslutat Förankring av byggprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH/Lunds Universitet, som syftat till att utveckla metoder samt söka former och instrument för att komma tillrätta med komplicerade socio-ekonomiska problem i planerings- och genomförandeprocessen av byggprojekt. Samfinansiering med Formas och Vägverket.

Projektet har (tillsammans med projekt 9067) resulterat i delrapporten Missnöjda medborgares säkerhetsventil - en studie av överklagade detaljplaner, Birgitta Henecke och Stefan Olander, Lunds Universitet resp Lunds Tekniska Högskola (69 sid).

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen Plan & protest, Birgitta Henecke, Lunds Universitet, samt en sammanfattning (4 sid).

Projektansvarig
  • Malmö-Lunds Byggmästare-förening
Projektledare