Projekt 11452 Avslutat Visuell Planering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka om en planeringsmetod, Visuell planering, som ursprungligen utvecklats för planering och styrning av Toyotas bilproduktion, kan anpassas för tillämpning i byggprojekt. Har omfattat praktisk tillämpning av planeringsmetoden i tre byggprojekt. Utfördes i samarbete med det japanska managementföretaget JMAC.

Projektet redovisas i rapporten Visuell planering, Claes Dalman, Peab (47 sid).


Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare