Projekt 12068 Avslutat Handbok för bedömning och hantering av risker i projekt - anpassad för små och medelstora byggföretag

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram en handbok för bedömning och hantering av risker i projekt anpassad för små och medelstora byggföretag.

Handboken omfattar en förklarande bakgrund och förtydligande exempel samt en manual för riskbedömning baserat på den kommande ISO-standarden "General principles on risk assessment of systems involving structures" och dess bakgrundsdokument samt kompletterande information från avslutade (bland annat 11336, 11467, 11563, 11636 och 11711) och pågående (bland annat 11808, 11809, 11882 och 11930) SBUF-projekt och andra tillgängliga forskningsprojekt.

För att säkerställa att handboken behandlar relevanta frågeställningar för målgruppen och att manualen för riskbedömning utformas på ett sätt som passar för praktisk tillämpning i små och medelstora byggföretag utfördes arbetet i ett interaktivt samarbete med Sh bygg, sten och anläggning AB.

En preliminär version av manualen utvärderades i samband med ett ROT-, bygg- respektive anläggningsprojekt och kompletteringar och revideringar inarbetades i den slutliga versionen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Ta risken! Riskhantering för byggare", Ove Lagerqvist, ProDevelopment AB (36 sidor).

Projektansvarig
  • Sh bygg, sten och anläggning AB
Projektledare