Projekt 11067 Avslutat Pilotstudie om mikrobiell påväxt på fasader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Har kartlagt omfattningen av biologisk påväxt på mineraliska fasader. Syftade till anvisningar för åtgärder för drabbade fasader samt åtgärder för att förebygga att problemet uppstår. Samarbete med NCC AB och LTH.

Projektet har redovisats i rapporten "Mögelpåväxt på mineraliska fasader, pilotstudie", Kenneth Sandin, LTH, 35 sid.

Projektansvarig
  • JM
Projektledare