Projekt 10030 Avslutat Tillämpad undersökning av nya anodsystem för katodiskt skydd av armerade betongkonstruktioner - nordiskt samarbetsprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Projektet har omfattat provning av nya och enkla anodsystem för katodiskt skydd på stora betongkonstruktioner under verklighetstrogna förhållanden, undersökning av anodernas kostnadseffektivitet genom livskostnadsanalys samt uppföljning av tillförlitligheten på lång sikt hos befintliga, ingjutna referenselektroder. Samarbete med Korrosionsinstitutet. Samfinansiering med Vägverket, Banverket med flera.
Projektet redovisas i Korrosionsinstitutets rapport 2002:3, Utomhusprovning av enkelt installerade anodsystem för katodiskt skydd av räckesståndare och kantbalksarmering på Ölandsbron, Bror Sederholm.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
  • Magnus Mörnstad