Projekt 14167 Pågående Större neddelare för ballastprov

Projekttid

Sammanfattning

Vid tillverkning av krossmaterial behöver det säkerställas att rätt produkt framställs. Produkterna provtas genom en tillverkningskontroll för att säkerställa kvalitén. Av största vikt är därför att det prov som tas ut och analyseras motsvarar den produkt som krossen producerar. Anläggningen ställer in krossar och siktar utefter provresultat från laboratorium. Är provet uttaget på ett felaktigt sätt ställs produktionen om i fel riktning och en avvikande produkt tillverkas.

Detta kan få stora ekonomiska konsekvenser i form av att produkten kan behöva gå igenom krossprocessen en gång till för att kunna säljas, vilket ökar produktionskostnaden markant, eller behöva säljas som annan produkt till lägre pris. Felaktig produkt kan även riskera gå ut till kund, med risk för stora ekonomiska konsekvenser i form av viten eller kvalitetsproblem som kan innebära byte av material eller kortare livslängd.

Detta är ett branschgemensamt problem som alla tillverkare av krossprodukter brottas med. Målet med projektet är att ta fram en metod och prototyp för att kunna utföra en neddelning direkt vid krossanläggningen från ett större produktionsprov till ett analysprov, utan att separationer sker samt att detta kan utföras på ett säkert sätt.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare