Projekt 10020 Avslutat Datastöd för sanering av förorenad mark

Projekttid

Sammanfattning

Projektet har resulterat i ett lättillgängligt och generellt datorstöd för hantering av förorenad mark i processens alla skeden som också säkerställer all dokumentation för framtida miljöaspekter på användning av förorenad mark. Projektet har utgått från erfarenheterna av den specialanpassade programvara som utvecklats för och tillämpas vid marksaneringen på Sickla Udde. Projektet har bedrivits i samarbete med Skanska AB, NCC AB och VBB VIAK AB.

Projektansvarig
  • JM
Projektledare