Projekt 10110 Avslutat Miljövärdering av bebyggelse

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftade till att komplettera och anpassa den tidigare utvecklade EcoEffect-metoden till ett praktiskt verktyg för användning inom fastighetsägares och projektörers verksamheter. Samarbete med KTH. Samfinansiering med Formas med flera.

En sammanfattning av det omfattande arbetet redovisas i rapporten "Miljövärdering av bebyggelse - Sammanfattning av projektarbetet EcoEffectmetoden", Mauritz Glaumann, Högskolan i Gävle, 2005 (9 sid).

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare