Projekt 12492 Avslutat Bergdrivning i vibrations- och kastkänsliga områden med gasgenerator

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

De senaste åren har frågor om vibrationspåverkan på omgivande konstruktioner och luftföroreningar i samband med sprängarbeten ovan och under gjord blivit extra aktuella.

Den patenterade gasgeneratorn (GG) för klyvning av berg, sten och betong erbjuder en lösning på vibrationsrelaterade problem, minimerar sprickbildning samt bidrar till att skapa bättre luftmiljöer. GG kan med fördel användas i tätbebyggelse och vid kontursprängning i tunneldrivning.

Fältförsök utfördes under vintern 2011 på Veidekkes arbetsplats på Tvärbanan.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Bergdrivning i vibrations- och kastkänsliga områden med gasgenerator", Emil Pettersen och Magnus Bohlin, Veidekke (14 sidor).

Projektansvarig
  • Veidekke Entreprenad AB
Projektledare