Projekt 14333 Pågående Bekämpning av ogräs i stadsmiljö

Projekttid

Sammanfattning

Bekämpning av ogräs i stadsmiljö på ett ekologiskt och miljövänligt sätt är en stor fråga för drift och underhållsavdelningar som sysslar med skötsel och underhåll av hårdgjorda ytor och parker. Kan man använda den mest effektiva metoden på respektive plats sparar detta både resurser och minskar miljöpåverkan. Tidigare genomförda undersökningar visar att den överlägset mest effektiva metoden är att använda kemiska bekämpningsmededel. Frågan har nu åter blivit aktuell när användningen av kemiska bekämpningsmedel har fasats ut och mer miljövänliga metoder har utvecklats.

Projektet ska jämföra metoderna med hetvattenbekämpning, skumbekämpning, bränning och mekanisk bekämpning med stålborstar. Metoderna testas på utvalda inventerade ytor och resultatet utvärderas efter en växtsäsong med avseende på effektivitet och resursåtgång.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt