Projekt 11085 Avslutat Övervakning, mätning och tillståndsbedömning av reparerade eller förstärkta anläggningskonstruktioner med optiska fibrer - en förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Förstudie som syftade till att definiera mätbara storheter som kan användas för att utvärdera förstärkning av en existerande konstruktion med ett i förstärkningsmaterialet inbyggt mätsystem i form av optiska fibrer. Samarbete med LTU.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare