Projekt 1046 Avslutat Väderskydd för gjutning av betonggolv

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Tillgängliga väderskydd för betonggjutning av golv och bjälklag är dyra och klumpiga att hantera.

Syftet har varit att konstruera ett skydd för nederbörd och härdning. De ergonomiska kraven har varit att alla komponenter skulle ha låg vikt (<25 kg), att det skulle vara full ståhöjd över hela arbetsytan samt att skyddet skulle vara lätt att hantera. Ekonomiska krav var låg tidsåtgång för montering och flyttning, låg tillverkningskostnad, lång livslängd hos huvudkomponenterna samt billig duk. Funktionella krav var att komponenterna skulle vara få, att två man skulle kunna montera skyddet utan hjälp av kran eller hjullastare, att storleken skulle vara flexibel och höjden reglerbar samt att duken skulle vara ljusgenomsläpplig, rivtålig och flamskyddad.

Projektet har initierats av Örebro Läns Byggförenings FoU-grupp, administrerats av NCC Örebro och stötts ekonomiskt av SBUF.

En prototyp 5 x 16,5 m har tillverkats inom projektet under medverkan av Bro Smide och Presenningservice i Örebro.

Det framtagna väderskyddet avviker från dem som redan finns på marknaden, främst genom att det kan sänkas i härdningsskedet, något som sparar värmekostnader.

Systemet består av pelare, nockbalk, fasta takstolar, ledade stänger, skyddsduk och vindförankring.

En jämförelse med närmast liknande väderskydd på marknaden visar att prototypen blir mer än 20 % billigare, främst genom att värme- och hanteringskostnader blir lägre. Det nyutvecklade skyddet har dessutom ett större användningsområde, är mer flexibelt och kan förankras bättre, vilket är särskilt viktigt under den kalla årstiden.

Prototypen har ännu inte testats i praktisk användning.