Projekt 10100 Avslutat Aktiv kvalitetsberoende produktionsstyrning vid losshållning

Projekttid

Sammanfattning

I projektet undersöktes eventuella samband mellan borrning, laddning och mängden producerad finandel genom att jämföra insamlade data från Rockmas utrustning för "driftsanpassad tolkning av borrdata" med tidigare erfarenheter om sprickighet, bergarter mned mera från bergtäkter i Blekinge. Systet var att projektet skulle leda till bättre kunskaper om tillvägagångssätt för losshållning av berg till olika kvalitetskrav samt hur styckefallet kan påverkas och mängden finandel reduceras. Samarbete med Skanska Sverige AB, Dyno Nobel AB och Rockma System AB.

Slutredovisningen är ett examensarbete som utvärderar ett nytt system för produktionsstyrning i en bergtäkt med hänsyn till varierande bergkvalitet.

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare
  • Magnus Björkman