Projekt 8104 Avslutat Utvärdering av styr- och dokumentationssystem för asfaltläggare och vältar med satellit- positionering

Projekttid

Sammanfattning

Projektet har syftat till att undersöka vilka kvalitetsberoende parametrar entreprenörer och beställare anser bör användas i systemen och hur dessa skall viktas för att på bästa sätt bestämma när en asfaltmassa är färdigpackad. Arbetet har utförts av Skanska i samarbete med NCC och Vägverket.

Projektansvarig
  • Skanska Anläggning
Projektledare
  • Henrik Sjöholm