Projekt 13556 Pågående Armeringsstation - robottillverkning av armering

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid Mälardalens högskola i samarbetet med ABB.
Byggbranschen har haft en lägre produktivitetsutveckling de senaste decennierna, i förhållande till jämförbara industrier. Bristande effektivitet är bland annat orsakat av fragmenterade processer och hantverksintensiva tillvägagångssätt, som är svåra att mekanisera och automatisera.
Skanska har tillsammans med ABB och Robotdalen på Mälardalens Högskola analyserat möjligheterna för förtillverkning av stora armeringskorgar med hjälp av robotar. Tester har utförts i en pilotanläggning hos Robotdalen i Eskilstuna i skala 1:4 där man med hjälp av tre robotar tillverkat en hel armeringskorg. En försiktig bedömning visar att produktionstiden för armeringsenheter skulle kunna reduceras med 70 %, vilket innebär minst lika stora besparingar och en säkrare arbetsplats, bättre kvalitet och miljövänligare transporter.
Detta projekt avser att studera några ytterligare viktiga frågeställningar som måste besvaras och lösas innan tekniken kan implementeras direkt på byggarbetsplatser, såsom:
- konvertering av bygghandlingar till digitala styrprocesser för robotar.
- konvertering av en tredimensionell modell till montagesekvenser, distanseringar, infästningar, förstärkningar, etcetera.
- anpassning av armeringsenheterna så att de blir funktionella med hänsyn till lyftning och inmontering i formar.
- utnyttjande av sensorteknik, artificiell intelligens och mobilitet hos robotarna.
- verktygsutveckling som möjliggör ett snabbt, energisnålt och säkert montageprocess för robotar.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare