Projekt 4044 Avslutat Pumpbetongfördelare

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

När stationära betongpumpar eller mastpumpar inte har kunnat täcka hela gjutytan, har man oftast varit hänvisad till att hantera tunga slangar. Både arbetsmiljön och effektiviteten blir sämre. Som ett led i arbetet med Kungl. Bibliotekets nya bokarkiv under Humlegården sprängde Kraftbyggarna ut bergrum för att rymma en betongstomme 13 x 150 m i fem plan och med 9 - 10 cm överbetonggolv. Ett lättflyttat, flexibelt system för betongutläggning behövdes. En tidig ansats var den vikbara spridararm som konstruerades för kontorshuset Danvikcenter (SBUF informerar 87:02). Syftet har varit att utveckla och utvärdera ett system med cirkeltäckande teleskoperbar fördelarutrustning för pumpbetong.

Med delfinansiering från SBUF och Arbetslivsfonden har Kraftbyggarna och Tommy Forsberg genomfört detta utvecklingsprojekt. Under projektets gång utvecklades bl.a.
- teleskoperbarheten genom nya förlängningsenheter
- steglös stagfunktion vid teleskopering
- transport- och montagehjul
- yttre vridbarheten ökad
- matningsanslutning, förenklad och anpassad till teleskop
- vinkelfäste för fyra bult på fyrkantpelare, för två bult på stålflänspelare
- ämnesrörshylsa för stålrörpelarmontage

Arbetsmiljön förbättrades för betongarbetarna genom att man kunde stå upprätt och ensam styra utläggningen. Utläggningen kunde göras exaktare och i lugnare tempo trots höjd produktivitet. I jämförelse med tretums slang klarades utläggningen på halva tiden per etapp och med en man mindre i laget.