Projekt 11519 Avslutat Mögelfri krypgrundläggning av småhus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att dokumentera risken för mögelpåväxt i full skala för ett antal lättklinkerisolerade krypgrunder genom mätning av fukt, temperatur och mögelpåväxt under två års tid samt att parallellt mäta motsvarande parametrar i traditionella oisolerade krypgrunder, med endast byggplastfolie på marken. Samfinansiering med Svensk Leca AB och Tepro AB.

Rapporten heter Renovering av krypgrundläggning för småhus, Bertil Persson, Byggmaterial, LTH, Lund 2005, TVBM-3128 (83 sid).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare