Projekt 11030 Avslutat Revidering av kompendium i teknisk isolering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Bilagor & fördjupningsmaterial
Webbplats

Sammanfattning

Arbetet har omfattat revidering och komplettering av den tidigare utgåvan av kompendiet med hänsyn till nya byggregler och den nya VVS AMA.
Kompendiet i teknisk isolering (53 sid) kan beställas genom Isoleringsfirmornas Förening.
Linjal för mätning av erforderligt utrymme för isolering enligt VVS AMA 1998 finns att hämta hem nedan.

Projektansvarig
  • Isoleringsfirmornas Förening
Projektledare
  • Marita Björklund
Relaterade projekt