Projekt 11433 Avslutat Uttorkning av betong med lågt vct - inverkan av härdningsätt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Förstudie som har undersökt vilken betydelse betongens tidiga härdning har för den totala uttorkningshastigheten. Har utifrån kartläggning av tidigare studier av cements hydratation studerat betongens förmåga att ta hand om vatten via kemisk uppbindning genom laboratorieförsök på provkroppar gjutna i slutna behållare. Samarbete med Cementa AB.

Redovisas i rapporten Uttorkning av betong med lågt vct, inverkan av härdningssätt, NCC (36 sid).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare