Projekt 11295 Avslutat Trådlöst byggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka om man med ny kommunikationsteknologi och organisation inom byggprocessen kan:
- Få till stånd en industrialisering som mer liknar den inom övrig tillverkande industri
- Få till stånd en kvalitetsstyrning och kvalitet med en struktur liknande övrig tillverkande industris
- Öka produktivitetsutvecklingen i nivå med övrig tillverkande industri
- Få tillstånd en högre arbetstillfredsställelse och attraktionskraft på arbetsmarknaden

Arbetet baserades på intervjuer med berörda aktörer för att identifiera de mest kritiska processerna med avseende på kvalitet, kostnadseffektivitet och arbetstillfredsställelse. Samarbete med Wireless Enterprise samt företag inom FoU-Väst.

Slutredovisningen utgörs av förstudien "Trådlöst byggande" (31 sidor).

Projektansvarig
  • SBS Entreprenad AB
Projektledare