Projekt 14070 Pågående Långtidseffekter av biobindemedel i asfalt

Projekttid

Sammanfattning

För att nå klimatmålen har det blivit ett fokus för anläggningsbranschen att använda en högre andel returasfalt i asfaltbeläggningar. tt ersätta en del av bitumen med biobaserade bindemedel har testats sedan lång tid tillbaka och flertalet laboratoriestudier har visat att motsvarande egenskaper på bindemedlet erhålls. Projektet kommer att bidraga till att öka förståelsen och effekten av biobindemedel och returasfalt för att minska koldioxidutsläppen ur ett livscykelperspektiv.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare