Projekt 11056 Avslutat Beständig dammreparation med undervattengjuten självkompakterande betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Har syftat till att ge riktlinjer för val av lämpliga delmaterial, betongrecept och produktionssätt vid tillverkning av självkompakterande betong avsedd för dammreparationer. Samfinansiering med Formas och Vattenfall. Samarbete med Byggnadsmaterial, LTH.

Resultatet redovisas i rapporten "Beständig dammreparation med undervattengjuten självkompakterande betong", Iad Saleh, Skanska Asfalt och Betong (9 sid jämte bilagor avseende delrapporter från laboratorie- och fältförsök).

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare