Projekt 11102 Avslutat Energisystem – Val i tidiga skeden

Projekttid

Sammanfattning

Förstudie som syftat till att ta fram en kravspecifikation för ett branschgemensamt mjukvarubaserat verktyg för val av energisystem i tidiga skeden. Samarbete med JPAB och ByggForum Nord.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare