Projekt 11344 Avslutat Kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsåterföring inom byggsektorn

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH med syfte att bidra till utveckling av system för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsåterföring i byggprocessen så att aktörerna säkerställer och återanvänder den kunskap som förvärvas. Har omfattat litteratur- och fallstudier. Samarbete med företag inom FoU-Syd.

Projektet redovisas i rapporten Kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsåterföring i byggföretag - en fallstudie, Mats H Persson, Anne Landin, Anders Andersson, Inst f byggvetenskaper, LTH 2006 (75 sid). Utöver rapporten finns även doktorsavhandlingen Lesson Learned in Knowledge Management - the case of construction, Mats H Persson, LTH, 2006.

Projektansvarig
  • Thage Anderssons Byggnads AB
Projektledare