Projekt 12018 Avslutat Vägteknisk kravspecifikation för vägar med långsiktiga funktionsåtaganden, etapp 1 av 3.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet studerade tre finska, två norska och ett svenskt projekt (E4 genom Östergötland och Småland) som nu har allt mellan 1- 8 års erfarenhet av överlämnat ansvar, krav på kvalitet och tekniska lösningar.
Studien resulterade i en "State of the art" rapport med förslag på en kravmodell som snabbt kan införlivas i olika typer av vägprojekt med långa åtaganden av entreprenörer i Sverige.
I en kommande andra etapp planeras att genomföra upphandlingar av pilotprojekt i Sverige där Vägverket nyttjar resultaten i tre regioner.
I en tredje och sista etapp skall en branschgemensam uppföljning av de utförda entreprenaderna genomföras att ytterligare förbättra modellen att bestämma lämpliga krav och genomföra regleringar av dessa.

Slutredovisningen av etapp 1 utgörs av rapporten "Vägteknisk kravspecifikation för vägar med långsiktiga funktionsåtaganden, etapp 1 av 3", Henrik Sjöholm, Skanska, Torbjörn Jacobson, Vägverket, och Harri Spoof, Pöyry Infra (28 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare