Projekt 11116 Avslutat Funktionella egenskaper hos WAM-foam

Projekttid

Sammanfattning

Projektet har redovisats i rapporten Funktionella egenskaper hos WAM-foam, Lars Jansson, Skanska, 15 sid jämte bilagor.
WAM-foam (Warm Asphalt Mix med skummat bindemedel) är en ny metod för att framställa asfalt vid lägre temperaturer (100-120°). Metoden innebär avsevärda energibesparingar, vilket också är positivt för miljön. Enligt rapporten fungerar metoden mycket bra och bör kunna vara ett tänkbart alternativ på de delar av vägnätet som inte är högtrafikerade.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare