Projekt 9038 Avslutat Lätta bjälklag med stål - egenskaper med avseende på ljud och vibrationer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Har studerat hur ljud och vibrationer upplevs i bostadshus i syfte att öka kunskapen om egenskaperna hos lätta stålbjälklag. Omfattade teoretiska studier samt fält- och laboratoriemätningar. Samarbete med SBI, LTU och LTH. Samfinansiering med Formas och byggmaterialindustrin.
Redovisningen utgörs av rapporten "Human induced vibrations in light steel floors, a study based on vibration measurements on an apartment separating floor", Helena Burstrand Knutsson, Junye Wang och Anders Ågren, SBI Report 220:2 (45 sid) samt svensk sammanfattning.

Projektansvarig
  • NCC Hus
Projektledare