Projekt 11514 Avslutat Kvalsterfria sovrum

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH inom ramen för forskningsprogrammet Byggnaden och Innemiljön. Syftet med projektet var att undersöka om det går att skapa kvalsterfria sovrumsmiljöer genom styrning av den relativa fuktigheten i inneluften. Samfinansiering med KK-stiftelsen.

Redovisningen utgörs av rapporten Bedrooms without house dust mites, final report from a preliminary study, Lars Wadsö och Kaisa Svennberg, LTH (69 sid) samt svensk sammanfattning Kvalsterfria sovrum (5 sid).

Projektansvarig
  • Skanska International
Projektledare